GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420) has been published since 2007 in an electronic version as a successor of the printed Collection of Scientific Works of VSB - Technical University of Ostrava, Mining and Geological Series (ISSN 0474-8476), which has more than 50 years of tradition.

The journal provides space for domestic and foreign authors to publish their original and heretofore unpublished scientific and professional contributions in the field of basic and applied research in Earth Sciences, Mining and Geological Engineering, to stimulate a high quality knowledge production and exchange.

It is published exclusively in English, 2x a year (June, December).

All articles are subject to a blind review process.

The journal is published by the Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic. 

new DOI Prefix

2019-05-13

GeoScience Engineering has a new DOI Prefix: 10.35180 since 2019. 

Vol. 68 No. 2 (2022)

Published: 2022-12-13

Comparison of Table Bearing Capacity for Different Types of Foundation Soils / Rocks

David NEUMAN, Erik SOMBATHY, Jindřich VLČEK, Barbara MATUSZKOVÁ

105–124

Underground Mining Method Selection with the Application of TOPSIS Method

Stojance MIJALKOVSKI, Omer Faruk EFE, Zoran DESPODOV, Dejan MIRAKOVSKI, Daniela MIJALKOVSKA

125–133

Determination of the Uniaxial Compressive Strength of Rocks from the Strength Index

Jindřich ŠANCER, Tomáš ŠIROKÝ, Vladimír KRENŽEL

158–166

Separation of Copper from Acidic Etching Solutions

Martina UJHÁZY, Vladimír ČABLÍK, Hong N. VU, Radmila KUČEROVÁ

167–177

The Efficiency of Mechanized Mineral Processing Techniques to Recover Tin and Tantalum Ores. Case Study: Nyamatete Concession, Rwanda

Jules UWIZEYIMANA, Digne Edmond RWABUHUNGU RWATANGABO, Esperance IMANIRAFASHA, Vincent BARAYAGWIZA, Francois HATEGEKIMANA

195–207

Assessment of the Influence of Mine Waters on Surface Water Quality in Ostrava-Karvina Region

Lucie SYROVÁ, Lukáš BALCAŘÍK, Bohdana ŠIMÁČKOVÁ, Samaneh SHAGHAGHI

208–⁠212

View All Issues

GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420 ) vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476) s více než 50letou tradicí.

Časopis poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Je vydáván výhradně v anglickém jazyce a vychází 4x do roka (na konci března, června, září a prosince).

Cílem vydavatele je poskytovat kvalitní informace z oblasti vědy a výzkumu a nastavit takovou úroveň časopisu, která povede k dosažení impakt faktoru.